FOREDRAG FRA NÆRMILJØET (ASKER)

A1)  Asker kirke gjennom 1000 år (60 min.)

A2)  Kultstedet, - midtpunkt i liv og landskap (45 - 60 min.)

 • Kultstedets plass i landskapet med Asker som spesielt eksempel
 • Landskapet i kirkerommet

A3) Jacob Neumann, - vår mann i 1814 (45 min.)

 • Jacob Neumann var prest i Asker 1799-1822. Biskop i Bergen 1822- 1848.
 • en meget ytterliggående rasjonalist
 • engasjert i det meste: skolevesen, jordbruk, koppervaksine, fattigvesen, liturgi og katekisme, kornmagasin (bank), historie, fortidsminner o.a.
 • venn av Karl Johan

HISTORIE      

H1) Fra fredelig bygd til krigssone. Hva hendte i Härjedalen?

 • under middelalderen gikk det pilegrimsveier til Nidaros gjennom bygdene
 • svenskene startet med etnisk rensning da de i 1563 startet 7 års krigen
 • den svenske konge ønsket å erstatte nordmenn med svensker

OM KIRKEBYGG

K1)  En reise gjennom kirkebyggets historie (60-75 min) Rom for gudstjeneste gjennom 2000 år

 • fra tempel og synagoge til huskirke
 • oldtidens basilika
 • romanske og gotiske kirker
 • reformasjonen
 • kirkebygging i Norge, stolpe, stav og tømmer og noen steinkirker
 • kirken som høresal
 • romantikk og nygotikk
 • nyere kirker

K2) Kirkebyggets utvikling i Norge (45- 60 min.)

 • innflytelse fra Danmark, England og Irland
 • de eldste trekirkene
 • de første murkirker
 • utvikling av tømmerkirkene
 • nygotikken
 • forandring av kirken med Asker kirke som eksempel
 • nyere kirker

K3) En kirke underveis (45 min.)

 • oldkirken
 • utvikling av kirkerommet
 • utvikling av kirken i Norge
 • romantikk og ny-gotikk
 • utvikling etter 1945
 • trygghet
 • fornyelse

K4) På vei til det hellige fjell, - landskap, rom og liturgi (60 min)

 • ”Vår væren i verden”
 • kirken i landskapet og landskapet i kirken

K5) Kirken i landskapet og landskapet i kirkerommet (30 - 45 min)

 • En forkortet utgave av "På vei til det hellige fjell"
 • "Å være i verden"
 • kirken i landskapet
 • landskapet i kirken (dåpsgrav, alter)
 • å bli og å være
 • å fornye kirkerommet

K6) Kirken som bygg og bilde (30-45 min)

 • kirken i landskapet
 • symbolkraft
 •  underveis
 •  to åpenbaringsakser
 • vei og senter

K7) Kan kirken bruke gårsdagens kirker? (45-60 min)

 • Hvordan tilpasser vi kirkene til nye krav?

K8) Dagens kirker er også morgendagens kirker. Hvordan tilpasser vi kirkene til nye krav?              (45- 90 min.)

 • kirkebyggets historie, kirker som står i dag
 • nye krav og behov punkt for punkt med eksempler

K9) Nytt liv til gamle kirker (45- 75 min.)

 • kirkebygging i Norge
 • Asker kirkes utvikling fra middelalder til i dag
 • eksempler på behov og forandringer

K10) Kulturkirker, - en utvidet bruk av kirkerommet

 • endring av kirken for bedre å tilfredsstille kulturaktiviteter
 • nedlagt kirke blir kulturhus
 • samarbeid mellom institusjoner og ulike bygg

K11) Bruk av skjerm og projektor (30 min.)

 • hvordan få plass til skjerm og projektor
 • pluss og minus ved bruk

K12) Krav til kirketomt (30 min.)

 • plass i landskapet
 • plass i forhold til bebyggelse og kommunikasjon
 • 60m-grense
 • hva er urban bebyggelse, og hva er spredt bebyggelse?

K13) Kirken som bygg og bilde. Seminarutgave (4 timer. Er delt opp i tema som kan tas for seg) 

 • tempelet
 • ”å være i verden”
 • pilegrim
 • uttrykk / bilde
 • dåp / døpefont
 • alter
 • prekestol
 • kommunikasjon

K14) Et levende fellesskap, - gudstjenesterommets fornyelse (60 min. Mer symbol/bilde)

 • endringer i rommet de siste 25 år (Asker kirke)
 • vei og senter (langkirken og sentralkirken)
 • bruke rommet (Solvangkirken)
 • ”underveis”
 • kommunikasjon
 • eksempler Bykle og Sarpsborg

K15) Et levende fellesskap? Gudstjenesterommets fornyelse (60 min. Mer praktisk)

 • kirkebygging i Norge
 • nygotikken
 • utvikling med Asker kirke som eksempel
 • forandre sitteplassgruppering
 • stoler / benker
 • utnytte rommet
 • eksempler: Solvangkirken, Solgården, Sarpsborg

K16) Rom og liturgi. Kirkebygging etter 1945 (45 min.)

 • byggeoppgaven
 • utvikling av kirkebygget
 • eksempler kirkebygg: Kirkelandet, Søreide, Fyllingsdalen, Slettebakken, Bekkefaret, Eidsvåg, Rossabø, ”Underveis”, Hana, Grødem, Solvangkirken

K17) Hva skjer i bakrommet? (30-45 min.)

 • versus populum / mot folket
 • circumstantes / omkringstående
 • hva skjer i rommet bak når alteret blir flyttet frem?

SYMBOLSPRÅK

S1) Troens symboler i kirkebygget (45 - 60 min). Til dels en miniutgave av "Kirken som bygg og bilde"

 • symbol
 • landskap
 • døpefont, alter
 • ”underveis”
 • tekstiler, billedkunst
 • kommunikasjon

 S2) Rom, tid og liturgi (45 min)

 • fotfeste i verden
 • kommunikasjon
 • mellom himmel og jord
 • underveis
 • rasteplassen
 • fornyelse av kirkerommet

S3) Symbolspråk i landskap og kirkerom (45-60 min)

 • symbolkraft
 • symboler og tegn
 • Paradis. Edens hage.
 • underveis
 • to åpenbaringsakser
 • fornyelse av kirkerommet
 • tall, dåp, alter, tekstiler, kommunikasjon

S4) Da Vinci-koden og kirkens koder (45 - 60 min.)

 • noen eksempler på koder / symboler fra boken ”Da Vinci-koden”
 • pentagrammet
 • tallsymbolikk
 • noen symboler brukt i Bibel og kirke

BILLEDKUNST

B1) Kirkekunst og kirkeutsmykning. En synliggjøring av kirkens budskap

 • bruk av bildet i kristendommen
 • ulike uttrykksformer og materialer
 • bilde og liturgi

FOREDRAG FRA FORSKJELLIGE LAND                                         Om kultur, historie og landskap

EUROPA

E1) Fjes og fasade, - karneval i Venezia

 • en opplevelse i former og farger før fasten

E2) Malta, - møteplass for Middelhavets kulturer (60- 75 min.)

 • templer som er 5.500 år gamle (1000 år eldre enn pyramidene)
 • fønikere, romere, arabere, normannere og St. Johannesriddere
 • øyene med 365 kirker

E3) På russiske vannveier (45-60 min.)

 • en  reise fra Moskva til St. Petersburg på kanaler og over Europas største sjøer
 • den ortodokse kirkes fornyelse

AFRIKA

AF1) Marokko, - et møte med Nord-Afrika (45.)

·   på teppereise over Atlasfjellene

AF2) Den glemte kirke i Afrika. Et møte med den etiopiske, ortodokse kirke. (45- 60 min.)

 • besøk i Lalibela med kirker hugget ut i fjellet
 • en av de eldste kirkene i verden

AF3) På reise i det nordlige Etiopia (45 min.)

 • den historiske rute fra Addis Ababa til byene i nord
 • Tanasjøen, - starten på den Blå Nil
 • Aksums obelisker og de to steintavler
 • Lalibela med kirker hugget ut i fjellet

AF4) Langs veier i Sør-Etiopia. (30-45 min.)

·         dyreliv og afrikanske landsbyer

AF5) På kirkeinnvielser i Kamerun (45 min)

 • innvielse av universitetskirken i Ngaoundréré
 • innvielse av Milleniumkirken i Ngaoundéré (NMS)
 • besøk i landsby, folkeliv og dyreliv

ASIA

AS1) I Ararats skygge, - en vandring gjennom Armenias historie og kirkebygg. (45- 60 min.)

 • den eldste nasjonale kirke fra år 301
 • et folk i forfølgelse
 • å elske et alfabet

AS2) En ny morgen for Syria?

 • et besøk i Syria før borgerkrigen
 • møte med ulike kirkesamfunn
 • et land fylt med kulturminner

AS3) Angkor Wat, - khmerrikets storhetstid (45 min)

 • Khmer forbinder vi med Røde Khmer som herjet i Kambodsja 1975-79 og la landet i ruiner og tok livet av en fjerdedel av befolkningen
 • Men khmererne  er også kjent for sin fantastiske bygging av store tempelanlegg, som imponerer en hel verden
 • Tempelet Angkor Wat er himmelfjellet som har tatt bolig blant menneskene
 • helt spesielle naturforhold la grunnlaget for khmerrikets storhetstid
 • hinduisme og buddhisme

AMERIKA

AM1) Et stykke Norge i USA (45-60 min.)

 • følger emigranter fra Norge til nord i Minnesota
 • rundt 1910 snakket en million amerikanere norsk til dagelig, i Norge var det 2,2 mill.
 • i Midtvesten dyrkes det norske selv om det går i engelsk nå

AM2) Blant guder og indianere og hellige fjell (45min. kortutgave. 60-75 min. Kan deles i to foredrag)

 • et besøk blant dagens indianere i Mexico
 • aztekernes hovedstad da Cortes kom på besøk
 • mayakultur med kalendere, ballspill, pyramider og ofringer

AM3) Dødskult i Mexico (30-45 min.)

 • Dia de muertos i Mexico
 • sammensmelting av katolsk tro og førkolumbiansk fedredyrkelse
 • 3 dagers feiring i møte med de døde

AM4) Florida tur-retur (30 min.)

·         i sumper blant alligatorer og turister

 
         
KONTAKT
TILBAKE
TILBAKE