KIRKEN I LANDSKAPET
  Kultstedet, - midtpunkt i liv og landskap

Med kommentarer til forslag om hyhus i Skien sentrum

Se mer i "Kirken som bygg og bilde" s.7- 14.

   
           
             
  Kirken i landskapet og landskapet i kirken

Fra foredrag i Vxj okt. 2007

60 m byggeavstand til kirker i spredtbygd bebyggelse

Hva er spredtbygd og hva er urbant?

 
      TILBAKE