FORNYELSE AV STATHELLE KIRKE forslag innredning
   
Stathelle kirke ble bygget i 1964. Senere fikk den et tilbygg bak korpartiet med flere møterom. Nå skal selve kirkerommet forlenges og fornyes. Tidligere sto orgelet bak i kirkerommet. Nå er det fornyet og plassert fremme i rommet (bilde til høyre).    
 
 
Forslag til innredning:

Kirkerommet får to faste holdepunkt: en altervarde og en døpefont. Det andre inventaret kan flyttes på etter behov. Nattverdbordet settes til side evt. som et andaktssted, når det ikke er i bruk til nattverd. Se alter og bord. Knefallet er i elementer. Lesepulten brukes også som prekestol. Utforming: Siv.ark. Arne E. Sæther

   
   
                TILBAKE