KIRKETORG i nyere kirker              
                   
                 
    STOVNER KIRKE        
                 
                 
    KROKEN KIRKE        
                 
                 
    HERØY KIRKE          
                 
                 
    TJENSVOLL KIRKE          
                 
                   
                 
    MORTENSRUD KIRKE            
                 
    VARDÅSEN KIRKE      
     
                   
          FORNYELSE