Tekstboks: oppslagstavle ute

alterring / knefall
salmebøker
våpenhus  
tilgjengelighet
tilgjengelighet
betjeningsrom
sitteplasser
oppvarming     
bak i kirkerommet 
andaktssted  
foran i kirkerommet
rom under galleriet
for barna
FORNYELSE
sikring brann
kommunikasjon
høre akustikk
utvidelse            
nedleggelse        
utnyttelse av galleri
sakristi
billedfremvisning
prekestol
døpefont
lesepult
alter
NB! Under utarbeidelse.    Skrift med understrekning og rødgul farge har mer stoff
TILBAKE
AKTUELLE EKSEMPLER
GENERELLE EKSEMPLER
LISTE OVER FORNYELSE
EN KIRKE UNDER FORANDRING
LITURGI OG KOMMUNIKASJON
kirkens museum