KIRKENS MUSEUM                  
               
    Selv om kirken forkynner at vi ikke skal samle oss skatter på jorden, er kirken det viktigste "skattekammeret" i Norge med gjenstander fra hundrevis av år tilbake i tiden. Mange av tingene er oppbevart på museum, men på de fleste eldre kirkestedene finnes det gjenstander som bør tas bedre vare på og kanskje utstilles.

Hva bør man stille ut hvor? Og er det i hele tatt plass?

       
          (over) Nisje i veggen i våpen-huset i Ulnes kirke.

 

(til venstre) I Sigdal er det laget utstillingsrom under galleritrappen

 
               
                                     
             
    Her i Flosta kirke (venstre) er det laget montere i samme materiale som inventaret i kirken, også formmessig glir kassene godt inn i interiøret. Foran glasset er det rullgardin som beskytter gjenstandene mot dagslyset.

 

Tingelstad kirke har fått et stort skap med historiske gjenstander (høyre).

     
                     
    I mange kirker er det i kronologisk rekkefølge satt opp portretter av prestene som har virket i menigheten. Noen steder er bildene satt opp i prestesakristiet, andre steder finner vi dem i våpenhuset. De bør ikke være i kirkerommet. Når bildene er i våpenhuset, må de ikke ta plass fra andre viktige formål som våpenhuset kan brukes til       Kirkerommet og handlingene der kan lett bli forstyrret dersom ulike gjenstander og bilder tilfeldig får plass i kirkerommet. Bildene er interessante som bidrag til kirkens historie, men de bør heller få plass på et museum. Kanskje kirkens eget museum?    
                     
                                     
                   
            Gamle gjenstander kan benyttes i en ny sammenheng. Til høyre ser vi et kristusbilde i stein som har fått en ny innfatning. Det kan brukes på et andaktsted (Nærbø kirke).    
                     
    På de gamle kirkestedene har nye kirker erstattet gamle. Det har sikkert vært med stor glede at et nytt bygg ble tatt i bruk. Å kjenne til kirkebyggenes historie gir også informasjon om bygdas historie. Modellen over viser Kjøllefjord kirke fra 1738. Den ble tent på av tyskerne i 1944, sammen med hele bosetningen. Rester av en smeltet kirkeklokke  og bilder fra ødelegg-elsene henger i den nye kirken. I en slik sammenheng blir "gammelkjerka" et viktig minne.                
                         
           
           
          Denne fine utstillingen er laget i tårnfoten i ........... kirke. Rommet over våpenhuset (eller i etasjen over der igjen) er ofte rom som er dårlig utnyttet. I noen kirker er det ledig plass bak orgelet på galleriet.  
           
                       
             
    (øverst til venstre) Utstilling av gjenstander i museumsrom i Onsøy kirke. Her er også undervisningsmateriell fra skolens kristendomsundervisning fått plass.

(til venstre) Museumsrom med gammelt orgel i Ænes kirke.

(over) Utstilling i Bamble kirke

       
                         
FORNYELSE