LYD, LYS OG BILDE                
  Vi lever i en tid hvor vi er omgitt av bilder som brukes i reklame, underholdning og undervisning. Ny teknologi gir nye muligheter for fremføring av bilder, tekster og lyd. Nå har det også kommet til kirkerommet. Mange spørsmål dukker opp. Hvor får man plassert skjerm(er) så alle får se? Hvordan kan skjermen skjules når den ikke er i bruk? Hvor plasseres projektoren, og hvor skal den styres fra? Ikke minst blir spørsmålet hvor hensiktsmessig er egentlig bruk av utstyret? Skal det brukes under hele gudstjenesten? Hvordan påvirker skjermen gudstjenestefellesskapet?

Ved kongelig resolusjon i 1924 fikk kirkedepartementet ansvar for å gi tillatelse til lysbilde- fremvisning i kirkene. I 1972 ble dette ansvaret overført til biskopene. I 1992 trådte et nytt regelverk i kraft. Dette var forfattet av Kirkemøtet og hadde en generell ordlyd vedrørende bruk av kirkerommet "...gjennom sin bruk tjene til Guds ære og menighetens oppbyggelse."

 
                     
BLENDING                    
                     
HØYTTALERANLEGG se "Kirken som bygg og bilde" s.201 - 207      
KONTROLLROM                  
MIKSEPULT                  
                     
PROJEKTOR                  
                     
SKJERM                  
                     
ERFARINGER

 - fra Falnes kirke

 - fra Søm kirke

 - fra Kvinesdal kirke

                 
 - fra Os kirke, Bjørgvin

 - fra Madlamark kirke

 - fra Tananger kirke

         
FORNYELSE