TILBAKE BOK  
  REGISTER MED SIDEHENVISNINGER FOR BOKEN OG KOBLINGER TIL MER STOFF (STREK UNDER)

KIRKEN SOM BYGG OG BILDE

Alba 129, 131

Aktiv 81

Akustikk 124, 201-202

Alter 63, 81, 94, 106-107, 188, 190

Alterduk 132

Alterring 81, 108-109, 188, 191

Altertavle 147, 188

Analyse rombehov 257

Andaktsstasjon

Andaktssted 134-135

Anbudskonkurranse 268

Anker, Erik 58

Antependium 132

Antikvarisk 171

Arkitekt

- arkitektkonkurranse 268

- sammenlikning av prosjekt 271

- "kirkearkitekter"

- valg av arkitekt 267, 268

Asker kirke 10, 147 liturgi og kommunikasjon

Auditorium 39

Baptisterium 22

Barnehage 258

Barnekrok 81, 175, 189-190

Bartning, Otto 49

Basilika 23

Bedehus 66-68, 69-70

Behovsanalyse 266

Bekkefaret kirke 60

Belysning 198-200

Benker 81, 116-119, 189

- fornyelse 118

Bibel 91

Bilder 77

Billedkunst 64, 142-147, 153-168

billedteppe 157, 161, 165

glass 162

glassmaleri 143, 146,155, 158-159, 163, 166

maleri 155, 159

metall 154, 162, 163, 164

stein 162

takmaleri 153

treskulptur 153, 155, 161

ulike materialer 154, 156, 163

veggmaleri 155, 167

Billedskjerm

Billedvegg 141

Bispekåpe 168

Blending

Blomster 133

Bokbrett 115

Bordalter 105, 107, 109, 188, 190

Borgund stavkirke 31

Brann 41

Brekko kapell 311

Brudestoler 99, 188

Brødremenighet 67

Budskap 82

Bülche, Titus 46

Byggekostnader 242

Byggeleder 267

Byggeoppgaven 251

Bø kirke, Telemark 35

Bønn 81

- forbønn 97

Bønnehus 66

Bønneretning 13, 25, 63

Bårerom 253

Christiania Indremission 43-45, 67

Dagens ord

Deltaker 81

Diakoni 247

Disk 132

Dyreliv 353

Dyreornamentikk 32

Død 75

"Døren" 2

Døpefont 13, 105, 109, 110-112, 189-191

Dåp 72, 99

Dåpsbasseng 112

Dåpsbrønn 62, 94, 99

Dåpskapell 22

Dåpsventerom 252, 254

Eidsvåg kirke 290

Eierforhold 42

"Eisenacher Regulativ" 48

Energiøkonomisering 171, 225-229

Entrepriseformer 267

Ervik kapell 60

Evangeliet 21

Farao 354

Finansiering 242

Fjell 17 Kirken i landskapet og landskapet i kirken  Alteret og fjellet

Foldevegg 259

Fondvegg 13

Forgård 262

Forkynnelse 247

Fornyelse av kirkebygget 183-197

- sjekkliste 349

Fredshilsen 81, 98

Fremtid 62

Fronleichnam-kirken 50, 52

Fronth, Axel 57

Friis, Nicolai Chr. 46

Fullendelse 62

Funksjonalismen 44

Funksjonshemmede 148, 169

Fyllingsdalen kirke 58, 282

"Fødsel" 62

Fødselskirken Betlehem 23

Galleri

   - under galleriet 174-175

   - utnyttelse

Gand kirke 284

"Gjenfødelse" 21

Glemmen kirke

Gotikken 26-27

Gravferd 72, 100, 101

Gravferdskappe 131

Gravferdsloven 265

Gravkirken Jerusalem 23

Gressvik menighetssenter 312

Grosch, Chr.H. 41, 46, 47

Grunge kirke 41

"Gudsbyen" 27

Gudstjeneste 79, 83, 87

informativ 87

kommunikativ 89

Grue kirke 41

Hagia Sofia 24

Hallset kirke 57

Hana kirke 306

Hasle kirke 54

Heddal stavkirke 31

Hedenstad kirke 34

Helgerud kirke 292

Herrnhuterne 67

Hille, Harald 54, 59

Himmel 62

"Himmelborgen" 21, 64

"Himmelhvelv" 255

Himmelretninger 8-11

Himmelsønn

 - i Egypt 354

 - i Kina 357

Hjertholm, Helge 56-58

Holmen kirke 59

Holtålen stavkirke 30

Hov 30

Hovig, Jan Inge 55-56

Hundvåg kirke 296

Huskirke 22

Høreanlegg 203-207

Høymesse 72

Håp 62, 77

Idékonkurranse 268

Ikon 142

Ikonostas 141

Il Gesù 29

Immanuelskirken 41

Interimskirke 310

Jerusalem 13

 - det nye 20, 64

Kalk (beger) 132, 168

Kampen kirke, Stavanger 54

Karasjok kirke 279

Kielland-Lund, Ola 55

Kilde, vann 16-17, 110-112, 156

Kirkebakke 12, 42, 262

Kirkebygging

 - i 1000 år 324 ff

Kirkegård 263

Kirkegårdshus 176, 253, 256

Kirkegårdskonsulenten 265

Kirkeklokker 253, 260

Kirkekonsulenten 254

Kirkelandet kirke 55

Kirkelige handlinger 72, 99-101

Kirkelig fellesråd 151

Kirkeloven 53

Kirken

i landskapet 7-12

kyriakos 20

"Kirken bygger" 45

Kirker som er bygget 329 ff

Kirkerom

- bruk 246

stikkordsliste 252

typer 57, 58

utvidelse 256

vurdering 352

Kirketjenerrom 253, 254

Kirketomt 252, 266, 348

Kirketorg 174-175, 189-190

Kirketårn 261

Kirkevigsling 73

Kjøkken 253

Klokkeren 260

Klokkestue 260

Klokkestøpul 262

Klostervesen 36

Knefall 98, 188, 191

Knudsen, Knut 59

Kommunikasjon 65, 69, 82-84, 85-89

bekledningsspråket 83

billedspråket 83, 143, 148-150

kommunikasjonsmodell 82

kroppsspråket 69, 83, 87

romspråket 83

talespråket 82

tonespråket 83

Konfirmasjon 72

Kongsberg kirke 39

Konkurranse

- billedkunst 151

Konsert 246

Konstantin 22, 24

Konstantinopel 23-25

Kontemplasjon 65, 89

Kontorer 171, 253

Konventikkelplakaten 66

Kordrakter 81

Kordør 105, 140

Korkåpe 131

Kors 91, 133

Korsfestelse 147

Korskille 139

Korskirke 37

- forandring 182, 190-191, 194

Korskranke 139

Kortrapp 128

Kosmos 8, 28, 64, 70

Kristiansand krematorium 353

Kristi

- himmelfart 28

- legeme 69

Kristus 69, 110-111, 144

Kristusmonogram 146

Krusifiks 133, 144, 153-162

Kuben 9

Kunst 77, 142-150, 152-168

Kunstner

valg av kunstner 151, 267

Kunstutstilling 189

Kvinesdal kirke

Kyriakos 20

Lagerrom 176, 253

Landskap

Langkirken 17-19, 23, 53, 65

- forandring 185-189, 192-194

Le Corbusier 52

Lekmann 81

Lesepult 63, 97, 105, 113, 115, 188

Lillehammer kirke

Lillestrøm kirke 44

Linstow, Hans D.F 41, 46, 47

Liturgi 15, 22, 26, 37, 38, 44, 71-73, 74-78, 81, 95-98

for barn 102

gudstjenesteopplegg 103-104

Liturgiske farger 93

Liturgiske klær 129-131, 168

Liturgisk kor 128, 191

Liturgisk utstyr 132, 168

Lommedalen 302

Lover og forskrifter

inventar og utstyr 151

kunst 151

liturgiske klær 151

Luftfukter 230

Lund, den hellige 12

Lund og Slaatto 61

Lutherske frikirke i Moss 318

"Lyset" 20, 62, 255

Lys, levende

adventslys 134

alterlys 134

andaktslys 134

dåpslys 135

evangelielys 134

gravlys 135

lyskvalitet 135

prosesjonslys 134

påskelys 134

syvarmet 135

Lysglobe 97, 134, 175, 189

Madonna 142

Mausoleum 22

Menighet 20

Menighetens aktiviteter 247-249

Menighetshus 258

Menighetssal 253, 258

Messehakel 129-131, 168

Messeklær 81, 129-131

Messeskjorte 129

Miksepult

Modellskip 137

Moen, Leif Olav 55

Møterom 253, 258

"Møteteltet" 13

Namsos kirke

Nattverd 81, 98, 147

Nattverdbord 94, 97-98, 108, 188-191

 - tilpasset til gammelt interiør

Nattverdkar 132

Nedleggelse av kirke 171

Nes stavkirke 40

Neiden kirken 44

Nidarosdomen 35-36

Noahs ark 137

Nordan, Jacob W. 43, 46

Nordre Trysil 309

Nygotikk 42-43

Nådestein 138

Offerpose 136

Ofring 138

Ogna kirke 300

Omgivelser til kirken172

"Oppbruddet" 21

Opplæring 247

Oppslagstavle inne 189

Oppslagstavle ute

Oppstandelse 147

Oppvarming 184, 231

"Ordet" 69

Orgel 121-127

brystverk 123

elektonisk 126

elektro-pneumatisk 123

hovedverk 123

mekanisk 123

orgelhus 122

pedalverk 123

piper 122

plassering 125

pneumatisk 123

ryggpositiv 123

stemmer 121

svellverk 123

vindlade 122

vindverk 122

Oslo Småkirkeforening 45

"Overgang" 62

Palladius, Peder 37

Paradis 13

Parallelle oppdrag 269

Parkeringsplass 252

- hc-parkering 177

Passiv 81

Pilegrimsfolket 20-21, 25, 102

Pipekrage 130

Plankomité 266

Podium 94, 107-108, 188-189

"Porten" 2

- den gylne 13, 63

Preken 81

Prekestol 81, 105, 113-114, 188

Prekestolsalter 39

Prekestolsklede 132

Prekvalifisering 269

Prestestol 105, 115, 188-191

Projektor

Prosesjon 81, 93, 95, 100

Prosesjonskors 133, 188, 190

Prosjektkonkurranse 268

Pyramide 355

Påskenatt 63

Rampe ute 177-179

Rampe inne 179-181, 188, 190-191

"Rasteplass" 20-21, 62-65, 77, 94

Reformasjonen 28-29, 36-37

Relativ fuktighet 126

Renessansen 27-28

Roma 23

Romansk 25-26

Romklima 126

Romsås kirke 109, 300

Rossabø kirke 275

Rullestolrampe 177-178, 180-181

Ryenberget kirke 315

Rødtvet kirke 58

Sakral 48-49, 70

Sakristi 176, 253, 254

Salmebokhylle 136, 174, 189-191

Salmebokvogn 136, 175, 189

Salmenummertavle 136

Salmer 81

Salmodikon

Samarie 130

Sangkor 81

Schinkel, Karl Friedrich 47

Schleiermacher, Friedrich 47

Schwarz, Rudolf 50-51

Seegård kirke 308

Sekstimetergrense 238, 243

Selje kloster 36

Senter 16-19, 78

Sentralkirken 17-19, 23, 65

Sidealter 189

Sidekapell

Sikring

brannalarm 212

lynvern 211

rømningsveier 215-218

tyverialarm 224

Sitteplasser 63, 81, 116-120, 185-194

meditasjonskrakk 119

klappstol 119

rullestolplass 181-182, 187, 190-191

stoler 120, 184, 189

Skapelse 62

Skaperverk 15, 77

Skipet 21

Skjerm, fremviser

Skriftestol 105, 137

Skårer kirke 286

Slettebakken kirke 273

Sofiemyr kirke 297

Solgården kirke 322

Solvangkirken

St. Birgitta katolske kirke 317

St. Halvards kirke m.a. 35

St. Hallvard kirke 320

St. Johannes menighetssenter 314

St. Magnus kirke 320

St. Michael i Hildesheim 26

St. Peters kirke Roma 13, 23, 24, 28, 29

St. Spirito 28

Stavanger domkirke 36

Stavkirke 30-34

Steffann, Emil 51

Steinkjer kirke 272

Stola 129-131

Stoler 117-120

Stolpekirke 30, 325

Stovner kirke 287

Struktur

- gudstjenestens 81

Sturm, Leonard Chr. 39

Svalbard kirke

Svartedauen 36

Symboler

alfa og omega 92

due 93

evangeliseringskors 93

evangelist 93

jesusmonogram 93

kors 91

kristusmonogram 93

kvadrat 91

liturgiske farger 93

på stola 131

sirkel 91

sommerfugl 90

symbolfunksjon 90

tall 92

treenighet 93

trekant 91

Symbolspråk 69-70, 77, 90-93

Synagoge 66

Sæther, Arne E. 62

Sæverud, Ole 61

Søknad nybygg 242

Søndal 75

Søreide kirke 56, 276

Sør-Fron kirke 39

Sørreisa kirke 299

Tabeller

- kapasitet 323

- kirkerommets andel 323

- liturgisk inventar 323

- sitteplasser 323

Tall 64

Tananger nye kirke

Tanum kirkestue 312

Tegnfunksjon 90

Tempelet i Jerusalem 13, 20, 22

Temperatur 126

Tilbedelse 21, 64

Tilbedelsesretning 63

Tilfluktsrom 253, 259

"Tilfluktssted" 21, 64, 255

Tilgjengelighet 177-182, 259

- rampe 188, 190

Tilskuer 81

Tjensvoll kirke 318

Trekant 91

Triumfbue 28

Tromsdalen kirke 55-56

Tverlandet kirke 294

Typetegninger 41

Tømmerkirker 37-38

Tøyenkirken 45

"Underveis" 20, 62-65

Urnes stavkirke 32-34

Utsendelse 21, 64

Utstilling

- historie

- kunst

Utsmykking se billedkunst

- saksgang 151

Vann 17

- levende 62

Varteig kirke

Vaterlandskirken 44-45

Vedlikehold 40

"Veien" 12, 16-19, 20, 62-65, 78, 255

Venabygd fjellkapell 311

Ventilasjon 231

"Verdensaksen" 8, 9, 16-19

"Verdensbilde" 255

Vest 13

Vestre Aker kirke 42

Vestre Aker menighetshus 313

Vielse 72, 99

Voksen kirke 304

Volda kirke

Vurdering kirkeanlegg 352

Våpenhus 173, 179, 252

"Vår væren i verden" 7-12

Y-kirker 38

Øst 12-13, 16-19, 63

Østby, Odd 55

Østenstad kirke 145, 288

Østerås kirke 280

Øvre Rælingen kirke 278

Åndsverksloven 270

Åmot kirke i Modum 305

Åpenbaringsakse 16-19

Åpenbaringssted 20

Åttekantkirke 38

 
 
TILBAKE