FUNKSJONER VED INNGANGSOMRÅDET    
             
        VÅPENHUSET

  Beskyttelse mot klima

  Sted for å legge fra seg ting

  Ønske velkommen

  Markere kirkeåret

  Få salmebok og liturgihefte

  Sted for informasjon

  Sted for engasjement

  Offerbøsse, ”tempelkiste”

  Utstilling av historiske gjenstander

 
             
     KIRKETORGET er en utvidelse av våpenhuset, slik at det også blir en møteplass i tillegg til våpenhusets vanlige funksjoner.

  Felles inngangssone (vestibyle) for flere avdelinger / rom

  Treffsted før og etter gudstjenesten (kirkekaffe)

 Andaktssted

  Barnekrok

  Utstillinger, kunst- / informasjons-

  Undervisning

  Oppbevaring av diverse gjenstander og utstyr

  Betjeningsrom

I nye kirker

I eldre kirker (under galleriet)

 
             
          FORNYELSE